Puncování šperků

Všechny mé šperky jsou označeny dle Puncovního zákona výrobní značkou OCH a úřední značkou státní zkušebny.